Ny lagfører til hjelpekorpset

Denne helgen har Alta Røde Kors Hjelpekorps gjennomført kurset Lagledelse søk og redning. En fra Kjøllefjord Røde Kors Hjelpekorps var deltaker på kurset, og fikk karakteren bestått etter endt kurs.

Hensikten med dette kurset er å få utdannet kvalifiserte lagledere innen søk og redning i oppdrag for Røde Kors.

Læringsmålene for dette kurset er å gi deltakerne de nødvendige holdninger, kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å lede mannskaper i søk og redning på en sikker, nøyaktig og effektiv måte.

 

 

Deltakerne skal kunne:

  • vise gode holdninger til å lede mannskaper i søk og redning
  • ivareta sine mannskaper på en god og sikker måte
  • kunne benytte ulike verktøy og lederstiler for å kunne gjennomføre søk og redning på en sikker, nøyaktig og effektiv måte

Denne gangen var det Benjamin Siltasalmi som var med på kurset fra Kjøllefjord. En lærerik helg blant flere engasjerte Røde Korsere.

Vi gratulerer Benjamin som lagfører i Røde Kors Hjelpekorps. Godt jobbet!

Kunne du tenke deg å være med i Røde Kors, og delta på slike kurs? Kontakt din lokale Røde Kors avdeling.