Henteoppdrag

Helse ba i dag om bistand fra Kjøllefjord Røde Kors Hjelpekorps til et helseoppdrag oppdrag utenfor vei i Kjøllefjord. Personellet ble stanset før de kom seg frem til pasienten, da SAR Queen kom frem først, og tok med seg pasienten videre for behandling.