Besøkstjenesten

Besøkstjenesten er et tilbud for mennesker som av ulike grunner føler seg ensomme og ønsker mer kontakt med andre.

Mange mennesker i Norge savner en fortrolig venn. Røde Kors besøkstjeneste bidrar til å gjøre hverdagen lettere for flere av dem. Ensomheten kjenner ingen alder, og det finnes mange ensomme blant både eldre og yngre.

IMG_0643Grunnleggeren av Røde Kors besøkstjeneste, Jens Meinich, sa at den beste medisin for et menneske er et annet menneske. Dette er fremdeles grunnlaget for alt vi gjør i besøkstjenesten.

Rundt om i landet finnes det flere tusen frivillige besøksvenner som besøker mennesker både i private hjem og på institusjoner. Besøksvennen og den som får besøk bestemmer sammen hva de skal gjøre; om det er å gå turer eller utføre andre sosiale aktiviteter – eller bare treffes for å prate. Den ukentlige kaffekoppen med en besøksvenn er en verdi som vanskelig lar seg beskrive eller måle. Besøksvennene lager også felles sosiale møteplasser som tilstelninger, turer, utflukter, trimgrupper og andre arrangementer.

I Kjøllefjord kom vi i gang med en slik tjeneste i 2014. I dag har vi besøk 1-1 i hjemmet, 1-1 i institusjon, samt ordinære besøk på institusjon.