Avholdt årsmøte

Torsdag 29. februar 2024 avholdt Kjøllefjord Røde Kors årsmøte i foreningen på LHL Kafeen i Kjøllefjord. Her behandlet foreningen ordinære årsmøtesaker, samt 2 innkomne saker til årsmøtet.

Endring av styresammensetning

En av sakene som var kommet inn til styret denne gangen, var forslag om å endre sammensetningen i styret. Forslaget gikk ut på å øke antallet faste medlemmer i styret fra 3 til 5. I forslaget var det presisert at omsorg skulle ha en representant i styret, og hjelpekorps en plass. Styret i foreningen vedtok å foreslå denne saken videre til årsmøtet, og på årsmøtet ble saken vedtatt enstemmig.

Opprettelse av dronegruppe

Den andre saken som var kommet inn, var opprettelse av egen dronegruppe under hjelpekorpsaktiviteten. Årsmøtet vedtok opprettelsen av denne gruppen. Nå vil gruppen jobbe videre med planleggingen av arbeidet videre for å kunne søke Norges Røde Kors om godkjenning.

Nytt styre

Etter mange sammenhengende år med samme styre i foreningen, ble det denne gangen av naturlige årsaker nytt styre.

Miia Siltasalmi ble valgt som leder for 2 år
Michael Bech fortsetter sitt verv som nestleder 1 år til
Susanna Bjørkås-Olsen ble valgt som styremedlem for 2 år
Åshild Pedersen ble valgt som styremedlem for aktiviteten omsorg for 1 år
Benjamin Siltasalmi ble valgt som styremedlem for aktiviteten hjelpekorps for 1 år

Gunnar Olsen ble valgt som varamedlem for 2 år

Vi gratulerer det nye styret med vervene, og ønsker dem lykke til!