Møter

Dersom du er interessert i å delta på et eller flere av møtene over er det bare å ta kontakt med oss på e-post postmaster@krkh.org eller bare møte opp.


Årsmøte Kjøllefjord Røde Kors
Foreningen innkaller til årsmøte torsdag 28. februar kl 18:00 på Hotel Nordkyn. Årsmøtet vil behandle ordinære årsmøtesaker på møtet.

  1. Årsberetning 2018
  2. Regnskap og revisjonsrapport 2018
  3. Handlingsplan 2019
  4. Budsjett 2019
  5. Valg