Møter

Dersom du er interessert i å delta på et eller flere av møtene over er det bare å ta kontakt med oss på e-post postmaster@krkh.org eller bare møte opp.


Styremøte Kjøllefjord Røde Kors
Styret i foreningen har møte torsdag 15. februar. Her vil styret i utgangspunktet behandle saker som skal behandles på foreningens årsmøte senere i måneden, men dersom du har saker som du ønsker behandlet i styret, er det bare å ta kontakt.


Årsmøte i Kjøllefjord Røde Kors
Kjøllefjord Røde Kors inviterer til årsmøte i foreningen onsdag 28. februar fra kl. 18:00 på Hotel Nordkyn. Saker som ønskes behandlet på møtet må være styret i hende senest 14. februar. Se innkalling til møtet.


Årsmøte Finnmark Røde Kors
Finnmark Røde Kors inviterer til årsmøte for Finnmark Røde Kors i Alta 4. – 6. mai 2018.