Møter

Dersom du er interessert i å delta på et eller flere av møtene over er det bare å ta kontakt med oss på e-post postmaster@krkh.org eller bare møte opp.


Årsmøte Finnmark Røde Kors
Finnmark Røde Kors inviterer til årsmøte for Finnmark Røde Kors i Alta 4. – 6. mai 2018.