Kurs

På denne siden vil vi informere om kurs som kjøres i Kjøllefjord og Finnmark for øvrig i regi av Røde Kors.


 • Ettersamtale, 4 timers kurs lørdag 24. oktober kl. 10:00.
  • Målet med kurset er å gi ledere eller andre egnende ressurspersoner i lokalforeningene kunnskap om og ferdigheter til å gjennomføre ettersamtaler for frivillige og ansatte som har vært i aktivitet eller innsats i kriser, ulykker eller katastrofer på vegne av Røde Kors.
   • Deltakerne skal få innsikt i helhetlig program for ettersamtale i Røde Kors.
   • Deltakerne skal få kjennskap til sin rolle som samtaleleder.
   • Deltakerne skal få kjennskap til og øve på de fem fasene i en
   ettersamtale.
   • Deltakerne skal få kjennskap til kriteriene for nivå 1.
 • Dette er Røde Kors hjelpekorps, informasjon kommer etter planleggingsmøtet.
 • Kvalifisert Grunnkurs Førstehjelp, kurset kjøres i løpet av november med flere kvelder og en helg.
 • Kvalifisert samband inkl. nødnett, informasjon kommer etter planleggingsmøtet.
 • Kvalifisert søk og redning, informasjon kommer etter planleggingsmøtet.
 • Røde Kors helgen 2020, fredag 30. oktober kl. 18:00 til søndag 2. november kl. 15:00 på Thon Hotel Kirkenes. Vi gjør oppmerksom på at det i år på grunn av korona er satt maks antall deltakere til 60. Hver forening har derfor blitt garantert 3 deltakere. Ta kontakt med leder for mer informasjon om denne helgen.

Dersom du er interessert i å delta på et eller flere av kursene over er det bare å ta kontakt med oss på e-post postmaster@krkh.org.