Årsmøte 2023

Kjøllefjord Røde Kors har årsmøte torsdag 29. februar kl. 18:00 på LHL kafeen i KJøllefjord. Årsmøtet vil behandle ordinære årsmøtesaker, i tillegg til innkomne saker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen søndag 11. februar kl. 18:00. Saker sendes på e-post til kjollefjord@rodekors.org.

Ordinære Årsmøtesaker:

  • Årsberetning 2023
  • Resultatregnskap 2023, balanse 2023, revisjonsrapport
  • Handlingsplan 2024
  • Budsjett 2024
  • Valg

Dersom du har forslag til kandidater til verv i foreningen, kan dette sendes til Ørjan Olsen på e-post orjan.olsen@rodekors.org innen søndag 11. februar kl. 18:00. På årets møte er følgende verv på valg:

  • Nestleder
  • 1. varamedlem

For å kunne sende inn forslag på kandidater, må kandidaten i forkant være forespurt om vervet, og ha sagt ja. Kandidaten må også være betalende medlem av foreningen.

Det vil være enkel servering på møtet.

Velkommen!