ABUS lyser opp Røde Kors hytta

Høsten 2021 startet Kjøllefjord Røde Kors et større renoveringsprosjekt på Røde Kors hytta. Planen var å skifte ut alle vinduene, samt etterisolere alle veggene og til slutt legge helt nytt panel. Prosjektet ble finansiert gjennom gaver fra næringslivet, samt egenkapital fra foreningen. Underveis måtte vi også få ordnet med nytt strøminntak til hytta, og i den forbindelse oppgraderte vi også sikringsskapet på alle kursene. Det har hele tiden vært en plan å få på plass utelys, men dette har tatt tid da vi har vært nødt til å bygge opp egenkapitalen på nytt.

Nå har vi fått montert utelys på Røde Kors hytta på alle veggene. Disse lysene er i tillegg sensorstyrt, slik at de slår seg på når det mørkner og av igjen når det begynner å lysne. I tillegg til dette har vi fått montert lyskaster på begge sider av garasjen slik at vi har godt lys når vi jobber på yttersiden.

Kjøllefjordfirmaet ABUS Entreprenør AS har levert alt utstyret, og har også gjort monteringsjobben.

Etter at arbeidet var ferdigstilt, fikk vi i KJøllefjord Røde Kors en hyggelig overraskelse. ABUS Entreprenør AS sponser hele fakturaen. Dette er helt fantastisk for foreningen vår, som gjør at midlene kan brukes på våre aktiviteter innen for omsorg og hjelpekorps.

Kjøllefjord Røde Kors takker for sponsingen fra ABUS Entreprenør AS