Invitasjon – Busstur til Lebesby

Besøkstjenesten i Kjøllefjord Røde Kors inviterer til busstur 14. oktober til Lebesby. Her legges det opp til stopp på Bøgeberg Landhandel. I tillegg til dette planlegges det samvær med matservering, allsang og quiz på Laksefjord omsorgssenter.

Påmelding innen tirsdag 10. oktober. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser, så her er det viktig å være tidlig ute.

Kontakt Åshild på mobil, 995 51 237 eller Lill på mobil, 957 77 791.