Årsmøte Finnmark Røde Kors

Helgen 6. – 8. mai arrangerte Finnmark Røde Kors årsmøte i Vadsø. Her deltok Kjøllefjord Røde Kors med 3 delegater og 2 observatører. I tillegg til dette har foreningen 2 styremedlemmer i Finnmark Røde Kors.

På årsmøtet ble det behandlet ordinære årsmøtesaker gjennom helgen som: Årsberetning 2021, Regnskap 2021, Handlingsprogram 2022, Budsjett 2022, valg av tillitsvalgte. Fredag hadde distriktsråd hjelpekorsp og distriktsråd omsorg egne valgmøter for rådene.

Gjester på årets årsmøte var Presidenten i Norges Røde Kors, Thor Inge Steinsvoll. Leder for den sentrale valgkomiteen i Norges Røde Kors, Linda Motrøen Paulsen. Ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen.

Lørdag formiddag gikk samtlige deltakere på årsmøte ned på Vadsø torg for å markere den internasjonale Røde Kors dagen, 8. mai. Her hadde Vadsø Røde Kors laget til stand med endel utstyr de disponerer i hjelpekorpset. De hadde oppe telt hvor besøkstjenesten stekte vafler, og utenfor teltet ble det grillet til de som stakk innom standen. Alle fra Røde Kors stilte i rød bekledning.

Ny distriktsleder

Finnmark Røde Kors fikk i helgen ny distriktsleder, når Dag Røberg valgte å gå av etter hele 8 år i vervet. Den nye distriktslederen i Finnmark ble Gabriella Ottesen fra Alta.

I dag, på den internasjonale Røde Kors-dagen overtok jeg ledervervet for distriktsstyret i Finnmark Røde Kors.

Gleder meg til fortsettelsen! Finnmark Røde Kors har 16 lokalforeninger og rundt 1800 medlemmer. Våre overordnede mål er å redde liv, trygg oppvekst og et liv i verdighet.

Vi har 9 operative hjelpekorps, som er der og bistår når noen trenger hjelp. Frivillige i omsorgsaktiviteter bidrar med 1300 timer hver måned!

Vi har 894 frivillige i Finnmark – og har plass til mange flere! Du kan være med å gjøre en forskjell i lokalsamfunnet ditt!

Sitat: Gabriella Ottesen

Kjøllefjord Røde Kors ønsker Dag Røberg lykke til videre uten dette ledervervet, og vi ønsker selvsagt Gabriella lykke til i det nye vervet i Finnmark Røde Kors.