Tusen Takk!

Grasrotandelen til Kjøllefjord Røde Kors ble for 2020 over 100 000 kroner.

Året 2020 vil alltid bli husket som et spesielt år. Alt dette på grunn av pandemien som har herjet verden. Men, 2020 var også et år hvor inntektene til Kjøllefjord Røde Kors gjennom Grasrotandelen ble rekordhøyt, og strakte seg over den magiske grensen 100 000,-. Disse midlene gir oss i Kjøllefjord Røde Kors større handlingsfrihet rent økonomisk. Vi kan delta på eksterne kurs og samlinger, investere i moderne og riktig utstyr til hjelpekorpset, investere i Røde Kors hytta, utvikle aktiviteten innenfor besøkstjenesten.

Vi er alle svært taknemlige for bidragene gjennom Grasrotandelen.

Kjøllefjord Røde Kors vil rette en stor takk til de som har støttet oss gjennom denne ordningen opp gjennom tiden, og håper du fortsatt gir din grasrotandel til oss og vårt arbeid på Nordkyn.