Årsmøte i Kjøllefjord Røde Kors

Kjøllefjord Røde Kors avholder årsmøte torsdag 18. februar kl. 18:00 på møterommet på Hotel Nordkyn. Dersom smittesituasjonen i Norge er uendret når møtet skal avholdes, vil møtet bli flyttet til en digital plattform. Dette vil det komme ytterligere informasjon om minimum 1 uke før møtet.

Saksliste:

 1. Konstituering av møtet
  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av saksliste
  3. Godkjenning av antall stemmeberettigede
  4. Valg av møteleder
  5. Valg av sekretær
  6. Valg av 2 representanter til å underskrive møteprotokollen
  7. Regler ved behandling av sak 7, valg av tillitsvalgte
 2. Årsberetning 2020
 3. Årsregnskap 2020 med revisjonsrapport
 4. Handlingsplan 2021
 5. Budsjett 2021
 6. Endring lover
 7. Valg av tillitsvalgte. I år er nestleder i lokalforeningen på valg, samt 1. varamedlem til styret. Disse velges for 2 år. I dag innehar Michael Elvestad nestleder vervet, og Gunnar Olsen varamedlem vervet. Dersom noen har andre forslag til kandidater til disse vervene, skal disse meldes til Maren Elvestad på telefon 905 06 254 eller e-post maren_elvestad@hotmail.com. De som foreslås må være betalende medlem, og må være forespurt og ha sagt ja til å ta dette vervet. Forslag må være innkommet innen torsdag 04. februar kl. 18:00. Forslag som kommer inn etter fristen, vil ikke bli tatt med i behandling av saken uten at årsmøtet godkjenner dette. 
 8. Innkommende saker. De som ønsker saker behandlet av årsmøtet, må sende disse pr post eller e-post innen torsdag 04. februar kl. 18:00. Saker som kommer inn etter dette vil ikke bli behandlet av årsmøtet. Saker sendes pr. e-post til postmaster@krkh.org eller pr. post til Kjøllefjord Røde Kors, postboks 423, 9790 Kjøllefjord.

Det vil bli enkel servering under møtet.

Betalende medlemmer har stemmerett på møtet.

Velkommen.