Tilskudd fra Nordkyn Kraftlag

Nordkyn Kraftlag SA kan i forbindelse med årsoppgjøret sette av midler til fond for allmennyttige formål. Midlene fordeles på fond, ett for hver kommune i lagets forsyningsområde, og fordeles likt på begge kommunene.

Mål for tildeling av midler er å fremme tiltak i lokalsamfunnet som kommer allmennheten til gode, herunder lag og foreninger som driver organisert aktivitet for barn og ungdom.

Kjøllefjord Røde Kors har søkt på midler gjennom Nordkyn Kraftlag SA til renoveringsprosjektet utvendig på Røde Kors hytta. I dag fikk vi den hyggelige tilbakemeldingen fra Nordkyn Kraftlag SA om at Kjøllefjord Røde Kors var innvilget kroner 15.000,- til dette prosjektet.

Kjøllefjord Røde Kors takker Nordkyn Kraftlag SA for den fine støtten.