Spleis – Renoveringsprosjekt på Røde Kors hytta

Kjøllefjord Røde Kors har satt i gang spleiselag for et større renoveringsprosjekt på Røde Kors hytta i Kjøllefjord. 

Målet for spleiselaget er å få skiftet ut samtlige vindu i bygget, fjernet eternitplatene, lagt ny vindstopper, etterisolert og få nytt utvendig panel. Foreningen ønsker også å få isolert mellom etasjene i bygget, samt installert varmepumpe for å kunne holde jevn varme i bygget gjennom hele året.

Foreningen vil legge til rette for større aktivitet på hytta etter prosjektet for både medlemmer og den øvrige befolkningen gjennom gratis aktiviteter for store og små flere ganger i uken.

Målet for Spleisen er 240.000 som vil dekke innkjøp av materiell og leie av fagpersoner der dette er nødvendig. Du finner spleisen på http://www.spleis.no/krkhytta.

Kjøllefjord Røde Kors vil i tillegg til denne spleisen søke økonomisk tilskudd fra flere hold. Vi vil derfor redusere spleisen med eventuelle innvilgede søknader rundt om. For å kunne holde følge, vil vi også lage et lite regnskap som viser hvor langt vi er kommet nederst i denne artikkelen.

Kjøllefjord Røde Kors ønsker å takke alle som bidrar til prosjektet.

Budsjett for renoveringsprosjektet: Kroner 240.000,-

Innsamlet:
Spleis: kroner 13.300,-
Tilskudd fra Nordkyn Kraftlag SA: kroner 15.000,-

Totalt innsamlet: kroner 28.300,-

Siden er sist oppdatert: søndag 22. Desember kl. 13:15.