Informasjonssentralen for Finnmark Røde Kors

Kjøllefjord Røde Kors Hjelpekorps vil ha ansvaret for informasjonssentralen for Finnmark Røde Kors i påsken 2019. Sentralen vil legges til Røde Kors hytta i Kjøllefjord sammen med den ordinære beredskapen i påsken. 

Påsken er normalt en tid hvor det er stor utfart til fjellet både av skigåere og scooterkjørere. Dette gjør at også oppdragsmengden for Røde Kors Hjelpekorps øker. Kjøllefjord Røde Kors Hjelpekorps vil i år ha ansvaret for årets informasjonssentral for Finnmark Røde Kors. Det vil si at det vil være Kjøllefjord Røde Kors som er kontaktledd for Politi, hovedredningssentralen eller AMK, dersom disse aktørene trenger bistand fra Røde Kors et sted i Finnmark. Hjelpekorpset i Finnmark vil også være kontaktledd for media i fylket.

Sentralen vil være tilgjengelig fra mandag 15. april til og med tirsdag 23. april.

Dersom du behøver bistand fra Røde Kors på grunn av skade/sykdom, eller søk og redning, ber vi om at det tas kontakt med våre samarbeidspartnere.

Våre samarbeidspartnere er:
– Legevakt på telefon 116117
– Medisinsk nødnummer 113
– Politiet på telefon 02800 eller nødnummer 112
– Brann på 110
– 
Hovedredningssentralens alarm telefon 75 55 90 00

Dersom du ønsker kontakt med Kjøllefjord Røde Kors av andre grunner, er vi å nå på telefon 902 67 696 eller på e-post postmaster@krkh.org.