Årsmøte

Tirsdag 12. mars avholdte Kjøllefjord Røde Kors årsmøte i foreningen. Her ble ordinære årsmøtesaker behandlet.

1. Årsberetning 2018
2. Regnskap 2018
3. Handlingsplan 2019
4. Budsjett 2019
5. Valg

Årsmøte hadde ingen bemerkninger til sakene som ble presentert. under sak 5, valg, var nestledervervet og et verv som varamedlem.

Michael Elvestad ble valgt som nestleder for 2 år, og Susanna Bjørkås-Olsen ble valgt som varameldem til styret for 2 år.

Etter valget består styret i foreningen av:
Ørjan Olsen
Michael Elvestad
Miia Siltasalmi

Foreningen takker for året som er gått og arbeidet alle frivillige gjør for Røde Kors.