Rolig påske

Kjøllefjord Røde Kors hadde i år ansvaret for informasjonssentralen for Finnmark Røde Kors.

Sentralen kan melde om en svært rolig påske i fylket, hvor det ikke er registrert noen oppdrag for Røde Kors. Flere foreninger har meldt om liten til moderat utfart, noe vi også har sett på Nordkyn.

Skylden for utfarten i år må nok legges på den kraftige tiningen som har vært den siste uken, som har bidratt til dårlige forhold både for skigåere og scooterførere.