100 år!

Kjøllefjord Røde Kors ble stiftet 1. august 1920, og fyller derfor 100 år i år.

I 2020 har Røde Kors hatt lokalforening i Kjøllefjord i hundre år, noe vi i foreningen synes vi må feire. Gjennom alle disse årene har vi hatt aktiviteter for alle i samfunnet som drift av sykestue, besøkstjeneste, hjelpekorps, ungdommens Røde Kors, Røde Kors friluftsliv og førstehjelp. I år vil vi feire jubileet med flere arrangement i lokalsamfunnet for befolkningen. Mer informasjon om dette vil komme etterhvert.

Vi vil takke alle som i dag er og alle de som opp gjennom tiden har vært frivillig i Kjøllefjord Røde Kors. Hadde det ikke vært for dere hadde ikke foreningen eksistert. Tusen tusen takk!

Foreningen har i år fått laget en egen jubileumslogo, en logo vi vil bruke gjennom året på alle våre arrangement.