SPLEIS avsluttet

Kjøllefjord Røde Kors har de siste 3 månedene hatt en spleis pågående på www.spleis.no. Spleisen var ment for renovering av Røde Kors hytta. 

Etter disse månedene på spleis har vi fått inn 13.300,-. Totalt 33 givere har gitt sin støtte til prosjektet. I tillegg er det flere bedrifter som har gitt sitt bidrag.

Foreningen vil i 2020 intensivere arbeidet med å få på plass finansieringen slik at arbeidet kan starte opp allerede våren/sommeren 2020.

Tusen takk til alle som har bidratt til prosjektet.