Takk for grasrotstøtten i 2017

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det mest.

I 2017 valgte over 100 personer å gi sin støtte til nettopp Kjøllefjord Røde Kors. Ved årsslutt hadde foreningen fått inn kroner 61.528,87 fra Norsk Tipping gjennom Grasrotordningen. Vi ser på dette tilskuddet som viktig for foreningens aktivitet i lokalmiljøet med aktivt hjelpekorps og aktiv besøkstjeneste.

Kjøllefjord Røde Kors ønsker å rette en stor takk til alle de som har valgt å gi sin Grasrotandel til foreningen.

Vi i Kjøllefjord Røde Kors ønsker selvsagt at de som allerede har valgt Kjøllefjord Røde Kors som grasrotmottaker fortsetter med dette også i 2018. Dersom du ikke har valgt å gi din grasrotandel til noen enda, og kan tenke deg å støtte opp om vårt humanitære arbeid, kan du lese mer om dette her.