Grasrotandelen øker

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det mest.

Siden oppstart i 2009 av ordningen har hver spiller hos Norsk Tipping hatt mulighet til å gi 5% av beløpet det tippes for til en forening. Kjøllefjord Røde Kors har siden oppstart av ordningen og ut 2017 mottatt kroner 527.233,22 i støtte fra grasrotandelen. Ved årsslutt 2017 hadde foreningen 104 givere.

Fra 2018 vil Norsk Tipping øke grasrotandelen fra 5% til 7% av beløpet det tippes for. Det vil si at tilskuddet fra Norsk Tipping vil øke for foreningen med ca 20.000 i året, dersom antall givere holder seg på dagens nivå.

Dersom du kunne tenke deg å gi din grasrotandel til Kjøllefjord Røde Kors og det humanitære arbeidet i lokalsamfunnet gjennom aktivitetene Hjelpekorps og Besøkstjeneste, er det bare å trykke her for å se hvordan dette kan gjøres.