Årsmøte

Kjøllefjord Røde Kors inviterer til årsmøte onsdag 28. februar kl. 18:00 på møterommet på Hotel Nordkyn.

Årsmøtet vi behandle ordinære årsmøtesaker i tillegg til innkommende saker. Frist for å sende inn saker til årsmøte settes til onsdag 14. februar.


Saker:

  1. Årsberetning 2017
  2. Årsregnskap 2017
  3. Handlingsplan 2018
  4. Budsjett 2018
  5. Innkommende saker
  6. Valg av tillitsvalgte

Valgkomitéen vil sende ut egen informasjon om valg av tillitsvalgte og frister for forslag av kandidater.

Styret ønsker gamle og nye medlemmer velkommen!

Styret