Øvelse

Røde Kors, ambulanse og Luftambulansehelikopteret gjennomførte øvelse onsdag 5. april.

Onsdag formiddag gjennomførte Røde Kors, ambulansen i Kjøllefjord, og Luftambulansens helikopter som er stasjonert i Kirkenes, øvelse i Kjøllefjord.

Det var lagt opp til øvelse utenfor vei, slik at ambulansen var avhengig av transport til skadested. For at helikopteret skulle få en best mulig øvelse, var det lagt opp til 2 caser. En hard skadet person etter scooterulykke. Denne personen ble tatt hånd om av ambulansen og Røde Kors før helikopteret ankom stedet. Pasienten ble undersøkt, og lagt i vakummadrass for videre transport med helikopter. Den andre casen var en savnet person i skredområde. Personen var utstyrt med sender/mottaker utstyr. Her fikk helikopteret søke med kamera og underhengende mottaker.

Den skadde fra scooterulykken ble heist ut av området av helikopteret, og ned til ventende ambulansen. Når dette var gjort ble det gjennomført søk etter den savnede i skredet, som etter funn ble heist ut til ventende ambulanse.

Øvelsen ble avsluttet på Røde Kors hytta med nystekte vafler og nytraktet kaffe for alle som deltok på øvelsen.

Vi er veldig fornøyd med øvelsen, og utrolig gla for å få være med på slike øvelser sammen med ambulansen og helikopteret.

Vi i Røde Kors er svært fornøyd med denne øvelsen, og vi er utrolig takknemlig for å få være med på slike samvirkeøvelser med ambulansen og helikopteret!