Bli frivillig i hjelpekorpset

Hjelpekorpset er en viktig del av den norske redningstjenesten.

Som medlem får du obligatorisk opplæring i grunnleggende førstehjelp, samband, ettersøkning og redning. Dersom dette vekker interessen din har vi flere forskjellige videregående kurs i norge på alt fra elveredning til aksjonsledelse under vinterforhold.

Kjøllefjord Røde Kors Hjelpekorps kjører også førstehjelpskurs for befolkningen og bedrifter, noe som er med på å redde liv i det daglige. Hjelpekorpset er også ute vinterstid på patruljer i fjellet, og er nok mest kjent for utvidet beredskap fra Røde Kors hytta hver påske.

Som frivillig medlem i Hjelpekorpset blir du også en del av et sosialt nettverk som varer lenge.

Bli medlem
Du kan bli medlem av Kjøllefjord Røde Kors ved å ta kontakt med oss, eller ved å registrere deg her. Her har du mulighet til å være støttemedlem, eller du kan være aktivt medlem dersom du ønsker dette.
Medlemskap:
– Familiemedlem, kroner 600,-
– Vanlig medlem, kroner 300,-
– Ungdomsmedlem, kroner 150,-
– Barnemedlem, kroner 60,-

Røde Kors Hjelpekorps setter kompetansekrav til sine medlemmer. Det vil si at alle godkjente medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps skal ha følgende kurs i Røde Kors, eller tilsvarende kompetanse:

– Dette er Røde Kors (E- lærings kurs)
– Dette er Røde Kors Hjelpekorps (4 timer) Onsdag 14. november
– Kvalifisert førstehjelp (33 timer inkl. teoretisk og praktisk prøve) Kjøres over to helger, 26.-28. oktober og 16.-18. november
– Kvalifisert samband med nødnett (10 timer) 3. november i Vadsø
– Grunnkurs Søk og redning (15 timer) 1. – 2. desember

Kjøllefjord Røde Kors vil frem mot årsskiftet gjennomføre ovenforstående kurs, slik at alle som ønsker skal kunne bli godkjent i hjelpekorpset i 2018.

VIKTIG!
Medlemmer av Røde Kors får selvsagt samtlige kurs gratis, de som ønsker kursene men ikke er medlem betaler kursavgift.

Hjelp oss å hjelpe! Vi trenger flere frivillige!