Grasrotandelen

Kjøllefjord Røde Kors vil rette en stor takk til alle de som har valgt å støtte oss gjennom grasrotordningen til Norsk Tipping. Ved utgangen av 2015 hadde Kjøllefjord Røde Kors totalt 109 grasrotgivere, som ga foreningen kroner 59.025,07 totalt gjennom året. Siden oppstarten av denne ordningen i 2009 er det blitt utbetalt kroner 407.696,38 til Kjøllefjord Røde Kors.

Denne støtten er viktig for aktiviteten i foreningen, og har vært med på å gi foreningen større handlefrihet. Dette har igjen ført til innkjøp av nytt utstyr lokalt og ikke minst fokus på kompetanseheving blant våre medlemmer. Skal vi holde oppe vårt aktivitetsnivå fremover, er vi avhengig av at de som allerede støtter oss, fortsetter med det. I tillegg til dette ønsker vi selvsagt enda flere som ønsker å gi sin andel til oss.