Røde Kors 150 år

I 2015 har Røde Kors vært til stede i Norge i 150 år. Jubileet markeres med aktiviteter i hele landet. Felles for dem er at de har fokus på de humanitære behovene i lokalmiljøet.

Blant aktivitetene er:

  • En Norgesturné med nær 100 stopp
  • Lansering av førstehjelpsdukken Henry
  • Røde samtalebenker i hele landet
  • Arrangementer på stiftelsesdatoen 4. nov.
  • Diverse aktiviteter blant de 383 lokalforeningene

Røde Kors ønsker å vise sine viktige aktiviteter i lokalmiljøet, samt å rekruttere frivillige. Vi trenger flere frivillige, slik at vi kan hjelpe flere av dem som trenger oss.

RK150_hovedlogo

dersom du ønsker å vite mer om dette, gå til web-sidene for dette arrangementet: http://www.rodekors150ar.no