Praktisk info – Røde Kors Landsmøte 2020

Landsmøtet gjennomføres digitalt
Landsstyret bestemte torsdag 3 september i et ekstraordinært møte at Landsmøtet 2020 gjennomføres heldigitalt.

Det betyr at alle delegater deltar separat med egen enhet (PC/MAC, nettbrett).
Det er kun delegater som trenger å melde seg på til landsmøtet. Delegater som allerede er påmeldt trenger ikke å gjøre noe med sin påmelding. Observatører følger møtet via lenken https://rklandsmote.kg5.no/.

Deltakelse digitalt vil være kostnadsfritt. Dersom du har mottatt faktura vedr. landsmøtet kan du se bort i fra denne.