Starter opp sakte men sikkert

Etter en vår og sommer med mange regler og restriksjoner rundt korona, har aktiviteten i Røde Kors vært svært liten. Dette gjelder også vår forening. Vi har stått i beredskap for kommunen i forhold til å kunne bistå dersom dette skulle være nødvendig. Hjelpekorpset har også hatt ordinær beredskap i forhold til søk og redningsoppdrag. Men, mye av besøkstjenesten har vært innstilt, all kursvirksomhet har vært innstilt, alle sosiale møteplasser for medlemmene har vært innstilt.

Men… nå ser vi lys i tunellen, og ønsker å benytte oss av muligheten til å starte opp aktivitetsnivået igjen i foreningen. Onsdag 9. September har hjelpekorpset invitert til planleggingsmøte for alle som ønsker å ta utdanningen i hjelpekorpset, bli aktiv med ID-kort.