Ettersamtalekurs

Røde Kors har utviklet program for helhetlig oppfølging for frivillige og ansatte knyttet til kriser, ulykker og katastrofer. Frivillige og ansatte skal få kunnskap om og ferdigheter i å takle egne reaksjoner og opplevelser gjennom strukturerte samtaler med ledere i Røde Kors.

Hensikten er å gi dere kunnskap om og ferdigheter i å gjennomføre ettersamtaler for frivillige og ansatte som har vært i aktivitet eller innsats i kriser, ulykker eller katastrofer på vegne av Røde Kors.

Finnmark Røde Kors gjennomførte denne helgen kurset Ettersamtale nivå 1 i Kjøllefjord. Her deltok frivillige fra både Kjøllefjord og Mehamn Røde Kors.