Bistand vaksinering

Kjøllefjord Røde Kors har siden april 2021 bistått Lebesby Kommune i forbindelse med massevaksineringen.

Kjøllefjord Røde Kors har bistått med 2-3 medlemmer 1 dag i uken siden april og ut september i forbindelse med vaksineringen i Lebesby Kommune. Oppgavene Røde Kors har bistått med er registrering og enkel sjekk av egenerklæringsskjema før vaksinering, samt vakthold etter vaksineringen. Et oppdrag vi i Røde Kors mener er utført bra.