Årsmøte

Kjøllefjord Røde Kors inviterer til årsmøte i foreningen onsdag 23. februar 2022 kl. 18:00 på møterommet til hotel Nordkyn.

Faste saker til behandling:
1. Årsberetning 2021
2. Årsregnskap 2021 med revisjonsrapport
3. Handlingsprogram 2022
4. Budsjett 2022
5. Valg av tillitsvalgte
6. Innkommende saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen søndag 13. februar 2022. Saker sendes til foreningen via post eller e-post, e-postadresse leder@krkh.org.

Forslag på kandidater til tillitsverv i foreningen sendes til Maren Elvestad på telefon 905 06 254. Vi gjør oppmerksom på at alle kandidater som foreslås, må være medlem av organisasjonen, og må på forhånd ha sagt ja til vervet.

Frist for innsending av forslag på kandidater til tillitsverv i foreningen settes til søndag 13. februar 2022.

På årsmøtet er det kun betalende medlemmer som har stemmerett.

Det vil være enkel servering under møtet. Vi avslutter årsmøtet med middag i restauranten. Velkommen.