Startet Spleis

Høsten er kommet, og vi har allerede startet arbeidet med renoveringen av Røde Kors hytta i Kjøllefjord. Her kommer også en Spleis fra oss, med muligheten for fine små premier. 


https://www.spleis.no/project/186523

Vi vil renovere hytta ved å rive dagens kledning, som er eternittplater. Under disse platene er det matter med glassvatt. Dette vil også bli fjernet. Vi vil så isolere med glava, ny vindstopper og nytt liggende panel i tre. Samtlige vindu i bygget vil også bli byttet ut.

All rivingen vil bli gjort på dugnad av våre medlemmer, og arbeidet etter dugnaden vil bli gjort av innleide snekkere.

Vi har et kostnadsoverslag på kroner 400 000 på dette prosjektet, hvor en stor andel er egenkapital fra foreningen. Resterende vil være gaver og lodd gjennom Spleis, sponsorinntekter fra næringslivet, tilskudd fra det offentlige, og tilskudd fra andre Røde Kors ledd.

Dugnaden med å sette opp stillas, samt rive de gamle platene, gamle isolasjonen og den gamle kledningen er kommet i gang.

Støtt oss på Spleisen, og del budskapet i sosiale medier!!