Bistand vaksinering

Også i Lebesby Kommune er vaksineringen rundt om i kommunen godt i gang. I Kjøllefjord bistår Kjøllefjord Røde Kors med mannskaper som har som hovedoppgave registrering før vaksineringen og tilsyn etter.