Årsmøte avholdt i foreningen

Tirsdag 25. februar avholdte Kjøllefjord Røde Kors årsmøte i foreningen. Her ble ordinære årsmøtesaker behandlet.

1. Årsberetning 2019
2. Regnskap 2019
3. Handlingsplan 2020
4. Budsjett 2020
5. Valg av tillitsvalgte

Årsmøtet hadde ingen bemerkninger til sakene som ble presentert. under sak 5, valg, var ledervervet, styremedlem og et verv som varamedlem behandlet

Ørjan Olsen ble valgt som leder for 2 år, Miia Siltasalmi ble valgt som styremedlem for 2 år, og Gunnar Olsen ble valgt som varameldem til styret for 2 år.

Etter valget består styret i foreningen av:
Ørjan Olsen
Michael Elvestad
Miia Siltasalmi

Gunnar Olsen, varamedlem
Susanna Bjørkås-Olsen, varamedlem

Foreningen takker for året som er gått og arbeidet alle frivillige gjør for Røde Kors.