Røde Kors helgen 2018

Finnmark Røde Kors inviterer til Røde Kors helg i Vadsø 2. – 4. november. 

Årets utgave av Røde Kors helga skal gi våre frivillige litt for enhver smak hvor den røde tråden blir bygging av grunnfundamentet for hele lokalforeningen. Årets tema blir dermed «bygging av grunnmuren». Kursene er satt sammen slik at det er noe for alle – noe for lederne på alle nivå, noe for hjelpekorpserne og noe for omsorg. I år er det 13 kurs du kan velge mellom. Pass på at de ikke kolliderer med de andre kursene du ønsker å ta. Røde Kors helga blir til det hver og en av oss i fellesskap legger inn i potten. Velkommen skal du være til 3 innholdsrike dager i fellesskap med Røde Kors familien i Finnmark.

Følgende kurs gjennomføres denne helgen.

Nr 1 – Røde Kors historie og verdier
Kurset skal gi en innføring i Røde Kors’ historie, prinsipper, verdigrunnlag, arbeid og oppbygning. Deltakelse på kurset skal skape en forståelse for Røde Kors’ egenart som humanitær beredskapsorganisasjon. Kurset skal bidra til å skape en Røde Kors – identitet og tilhørighet til organisasjonen hos kursdeltakerne.

Målgruppe: Alle frivillige og ansatte i Røde Kors.
Tid: 3 timer
Når: 1. økt fredag

Nr 2 – Instruktørkurs Norsk Grunnkurs Førstehjelp – NGF
Hensikten med kurset er å utdanne nye instruktører som deretter skal være i stand til å holde Norsk Grunnkurs Førstehjelp (5 timer). Deltakerne gjennomgår hvordan kurset skal avholdes, metoder og praktiske øvelser og avslutter med å avholde et NGF-kurs.

Målgruppe: Røde Kors-frivillige som ønsker å formidle førstehjelpskunnskap. Må ha bestått førstehjelpsprøven og har satt seg inn i NGF- boka som tilsendes før kursstart.
Tid: 12 timer
Når: 1. økt fredag og 1., 2., og 3. økt lørdag

Nr 3 – Grunnkurs psykososial førstehjelp
Hensikten med kurset er å bidra til å gjøre deltakerne trygge i rollen som hjelper for mennesker som har vært i en akutt kritisk situasjon eller nettopp har gjennomlevd dette. Kurset gir innsikt i hvilke grunnholdninger som har betydning for å yte god psykososial støtte. Gjennom oppgaver og øvelser skal deltagerne få trene på hvordan slik støtte best kan gis.

Kurset er også et bidrag i å styrke Røde Kors rolle som beredskapsorganisasjon lokalt og sentralt.

Målgruppe: Alle frivillige og ansatte i Røde Kors.
Tid: 3 timer
Når: 1. økt søndag

Nr 4 – Kvalifisert samband – KSAM
Hensikten med en obligatorisk opplæring i samband er å sikre at alle aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps har grunnleggende kunnskaper i radiosamband og kan bruke Nødnett i samhandling med andre i henhold til krav fra DNK. «Kvalifisert samband» er et brukerkurs i Nødnett. I tillegg omhandler det bruk av og prosedyrer i samband i Røde Kors generelt samt noe teknisk informasjon om samband som er nødvendig å kjenne til.

Målgruppe: Kurset er en del av grunnopplæringen i hjelpekorpset og er obligatorisk for alle aktive hjelpekorpsmedlemmer.
Tid: 10 timer
Når: 1., 2. og 3. økt lørdag Obs! kurset starter kl. 08.00

Nr 5 – Workshop – omsorg
Hensikten med workshopen er å skape en bevissthet og nye tanker blant deltakerne om hvordan vi bør inkludere frivillige hvor aldersforskjellene er store – 17-90 år. I tillegg hvordan sikre at alle medlemmene får informasjon og oppdateringer som gjelder dagens retningslinjer da ikke alle har datamaskin og følger den digitale hverdagen. Sist men ikke minst, hvordan bør vi tenke for å rekruttere nye medlemmer? Hva gjør vi på møtene/aktivitetskveldene? Passer dette for alle?
Da denne ikke er et kurs i ressurssystemet, skjer påmelding via mail til dk.finnmark@redcross.no

Målgruppe: alle omsorgs gruppene
Tid: 3 timer
Når: 1. økt søndag

Nr 6 – Temakurs sosiale medier
Hensikten med kurset er å bidra til økt synliggjøring av Røde Kors’ meninger og aktiviteter i sosiale medier. Hvordan man produserer og publiserer på sosiale medier blir gjennomgått med praktiske eksempler.

Målgruppe: Alle ansatte og frivillige i Røde Kors.
Tid: 3 timer
Når: 1.økt fredag

Nr 7 – Temakurs omsorg (grunnkurset)
Temakurs omsorg skal gi frivillige økt kompetanse til å drive og utvikle behovsrettede humanitære aktiviteter. Kurset skal bidra til at frivillige blir tryggere i rollen sin og bidrar til kvalitet i våre omsorgsaktiviteter.

Målgruppe: Alle frivillige og ansatte som er eller skal bli en del av omsorgsaktiviteter i Røde Kors
Tid: 6 timer
Når: 1. og 2. økt lørdag

Nr 8 – Samtale med personer i selvmordsfare
Hensikten med kurset er å gi deltakerne trygghet i rollen som hjelpere i møte med personer i selvmordsfare. Deltakerne skal få ferdighetstrening i samtale med personer i selvmordsfare, og kunnskap om hvordan sette personer i selvmordsfare i kontakt med andre som kan hjelpe dem videre, og hvordan motivere til å oppsøke hjelp.

Målgruppe: Frivillige i Røde Kors som gjennom aktivitet kan møte personer i selvmordsfare.
Tid: 6 timer
Når: 3. økt lørdag og 1. økt søndag

Nr 9 – Beredskap for valgte ledere
Hensikten med kurset er å øke beredskapskompetansen og interessen på alle nivåer i organisasjonen, og spesielt i lokalforeningene. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å begynne arbeidet med å utarbeide beredskapsplaner, inngå samarbeidsavtaler med kommune om beredskap og arrangere øvelser. Kurset har som mål å gjøre tillitsvalgte i stand til å jobbe med de mål for beredskapsarbeidet som til enhver tid gjelder i hovedprogram, langtidsprogram og strategi for samfunnssikkerhet og beredskap.

Målgruppe: Tillitsvalgte og oppnevnte ledere i lokal-, distrikts- og sentralleddet, samt medlemmer av beredskapsutvalg på lokal- og distriktsnivå. Den primære målgruppen er lokalforeningsleder, beredskapsansvarlig, distriktsstyre og beredskapsutvalg.
Tid: 8 timer
Når: 1. økt fredag og 1. og 2. økt lørdag.

Nr 10 – Nytt og nyttig i rollen som
ny lokalforeningsleder
Hensikten med workshopen er at deltakerne skal bli kjent med og mestre den nye rollen, samt rammene de har å forholde seg til. Fokuset er på lederskap, organisasjonsforståelse, støtteverktøy og støtteapparatet.

Målgruppe: Nyvalgte ledere. Det er en stor fordel for styrets arbeid om både leder og nestleder deltar. Har foreningen ansatte, er det en fordel at hun/han også deltar.
Tid: 6 timer
Når: 3. økt lørdag og 1. økt søndag

Nr 11 – Ettersamtale – erfaringsutveksling
Hensikten med erfaringsutvekslingen er at de som har tatt kurset – Ettersamtale 1 – skal kunne møtes og utveksle erfaringer rundt Ettersamtale, og styrkes i å jobbe videre med det. Vi er klar over at alle ikke har erfaring med å praktisere Ettersamtale, men erfaringssamlingen setter ikke grense for om du har praktisert Ettersamtale eller ikke. Underveis i helga vil kurset «samtale med personer i selvmordsfare» være en del av erfaringssamlingens program. Da denne ikke er et kurs i ressurssystemet, skjer påmelding via mail til dk.finnmark@redcross.no

Målgruppe: De som allerede har tatt kurset ettersamtale nivå 1 i sin lokalforening.
Tid: 6 timer
Når: 1. og 2. økt lørdag.

Nr 12 – Temakurs besøkstjeneste
Hensikten med temakurset er å gi frivillige besøksvenner forståelse for Røde Kors sitt arbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner– spesielt dem som opplever ensomhet og sosial ekskludering. Temakurset skal heve kunnskapen til frivillige om hvordan det er å være en besøksvenn gjennom oppgaver og refleksjon om rollen, målgruppen og praktisk gjennomføring. Kurset skal forberede og motivere de frivillige til hva det innebærer å være en besøksvenn.

Målgruppe: Temakurset er for alle frivillige og ansatte som er eller skal bli en del av Besøkstjenesten
Tid: 3 timer
Når: 3. økt lørdag

Nr 13 – Workshop hjelpekorps
Hensikten med workshopen er å skape bevissthet blant deltakerne rundt utfordringer knyttet til redningsoppdrag og søk etter savnet i nord, i tillegg vil workshopen gi en oppfriskning på type 1 søk.

Da denne ikke er et kurs i Ressurssystemet, skjer påmelding via mail til dk.finnmark@redcross.no

Målgruppe: Frivillige i Hjelpekorpset med interesse for søk etter savnet
Tid:3 timer
Når: 1. økt søndag

Dersom du ønsker å delta på et eller flere av kursene over, ta kontakt med leder!