Kurs: Kvalifisert samband

Kjøllefjord Røde Kors arrangerer kurs i Kvalifisert Samband lørdag 24. og søndag 25. februar. Kurset er på totalt 10 timer, hvor 6 timer tas lørdag og resterende søndag. Kurset er en del av grunnopplæringen i hjelpekorpset og er obligatorisk for alle aktive hjelpekorpsmedlemmer.

Hensikten med en obligatorisk opplæring i samband er å sikre at alle aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps har grunnleggende kunnskaper i radiosamband og kan bruke Nødnett i samhandling med andre i henhold til krav fra DNK.

«Kvalifisert samband» er et brukerkurs i Nødnett. I tillegg omhandler det bruk av og prosedyrer i samband i Røde Kors generelt samt noe teknisk informasjon om samband som er nødvendig å kjenne til.

Opplæringen gjennomføres i tre økter med en blanding av teori og praksis. Det er en praktisk sambandsøvelse i hver økt og kurset avsluttes med en ringløype.
– I første økt behandles samband og Nødnett generelt, sambandsprosedyre og oppbygging av ISSI. Økten er på 2t 50m.
– Andre økt tar for deg oppbygging av Nødnett, TMO og DMO, talegrupper og geosoner samt andre funksjoner i Nødnett, totalt 2t 50m.
– I tredje og siste økt er det fokus på nødnett-terminalen, dekningskart for Nødnett, bruk av repeater og gateay, sambandsreglement og kontroll av sambandsutstyret, totalt 4t.

Krav til deltakere
Det stilles ingen forkunnskaper for å delta på kurset, men det forutsettes at kursdeltakerne deltar som aktive medlemmer i hjelpekorpset etter endt opplæring.

Vurdering og bevis for godkjent kurs
For å få godkjent kurset må deltakerne ha deltatt på alle temaene i kurset og ha gjennomført og bestått tilhørende praktisk og teoretisk test i forbindelse med sambandsøvelsene.

Ved evaluering av deltakerne brukes et utsjekk-skjema. Utsjekk foregår ved at kursdeltakeren på oppfordring og/eller under sambandsøvelsene viser instruktøren at han/hun behersker sjekkpunktene tilfredsstillende.

Alle sjekkpunktene må være bestått for å få kurset godkjent.

Pris
Det er satt en deltakerpris på kurset på kroner 750,-. Denne prisen vil Kjøllefjord Røde Kors dekke for egne medlemmer. Prisen dekker kursmateriell og enkel bevertning.