Besøkstjenesten i Kjøllefjord

Kjøllefjord Røde Kors besøkstjeneste ønsker seg flere frivillige som kan gå på besøk i hjemmet eller på institusjon.

Besøksvenn er et tilbud for mennesker som av ulike grunner ønsker mer kontakt med andre mennesker. Røde Kors Besøksvenner bidrar til å gjøre hverdagen lettere for ensomme i alle aldre.

En prat over kaffekoppen

Mange mennesker i Norge savner en fortrolig venn. Ensomheten kjenner ingen alder, og det finnes mange ensomme blant både eldre og yngre. Røde Kors Besøkstjeneste bidrar til å gjøre hverdagen lettere for flere av dem.

Rundt om i landet finnes det flere tusen frivillige besøksvenner som besøker mennesker både i private hjem og på institusjoner. De fleste besøksvenner har én person de besøker fast, som regel en time eller to i uka.

Besøksvennen og den som får besøk bestemmer sammen hva de skal gjøre. De går turer eller gjør andre sosiale aktiviteter – eller treffes bare for å prate. Den ukentlige kaffekoppen med en besøksvenn er en verdi som vanskelig lar seg beskrive eller måle.

Besøksvennene lager også felles sosiale møteplasser som tilstelninger, turer, utflukter, trimgrupper og andre arrangementer. Besøkstjenesten utvikler seg stadig, og det finnes mange ulike tilbud og muligheter.

Den beste medisin for et menneske er et annet menneske.
Jens Meinich, grunnleggeren av Røde Kors’ besøkstjeneste

Ta kontakt

Dersomdu ønsker ytterligere informasjon om besøkstjenesten i Kjøllefjord, eller kunne tenke deg å bli en frivillig. Da kan du ta kontakt med Lill Rasmussen eller Ingunn Sørbø.