Røde Kors Landsmøte 2017

Fredag 6.oktober starter Røde Kors Landsmøte 2017. I år vil Kjøllefjord Røde Kors være representert med totalt 4 medlemmer, 1 delegat og 3 observatører. 


Røde Kors Landsmøte arrangeres hvert 3. år, og er organisasjonens høyeste organ. Saker som behandles på dette møtet er valg av president, visepresidenter og landsstyremedlemmer. Det vil også være valg på kontrollkomité og ny valgkomité. Landsrådene for Omsorg, Hjelpekorps og Ungdom vil ha egne valgmøter hvor leder og øvrige medlemmer blir valgt inn. I tillegg til valg vil Landsmøtet behandle årsberetninger med revisjonsberetninger og beretning fra kontrollkomité, lover, ramme budsjett.

Delegasjonen fra Finnmark under Landsmøte i Haugesund