Førstehjelpskurs for foreldre i barnehagen

Torsdag ettermiddag inviterte Kjøllefjord Røde Kors i samarbeid me Galgenes Barnehage til førstehjelpskurs. Målgruppen var foreldrene til barna i barnehagen. 

Kjøllefjord Røde Kors kjører fast årlig kurs for ansatte i barnehagen. I 2016 ble det også invitert til kurs for foreldrene til barna i barnehagen. Etter dette kurset var det gode tilbakemeldinger og selvsagt ønsker om at dette ble kjørt flere ganger. 

I år møtte det kun 3 av de mange foreldrene, men til tross for liten respons ble kurset gjennomført.

Det er skuffende at ikke flere av foreldrene ser nytten i et slikt kurs med masse praktisk trening!

Det sier leder i Kjøllefjord Røde Kors, Ørjan Olsen. Vi har ikke kjørt dette opplegget for siste gang. Nå må vi tenke ut nye måter på å reklamere for kurset, og ikke minst få foreldrene til å se nytten i et slik opplegg.