Årsmøte

Onsdag 22. februar avholdt Kjøllefjord Røde Kors årsmøte i foreningen. Her ble ordinære årsmøtesaker behandlet.

  • Årsmelding 2916
  • Regnskap 2016
  • Handlingsplan 2017
  • Renovering hytta
  • Budsjett 2017
  • Valg

I styret var nest-leder Michael Bech-Elvestad på valg. Han hadde takket ja til gjenvalg, og ble på møtet valgt for 2 nye år.