Påskeberedskapen over for i år

Hjelpekorpset i Kjøllefjord stilte i påsken med utvidet beredskap med minimum 4 godkjente medlemmer på vakt på Røde Kors hytta hele døgnet. I tillegg til dette hadde Kjøllefjord ansvaret for informasjonssentralen for Finnmark Røde Kors i påsken. Vi har ikke registrert hendelser verken i Kjøllefjord eller resten av fylket i påsken. En stille og rolig påskevakt for hjelpekorpsene.