Nødnett til Røde Kors

IMG_0829Frivillige redningsorganisasjoner får også benytte seg av det nye nødnettet. I Finnmark tar stadig flere etater og organisasjoner det nye kommunikasjonssystemet i bruk. Hvert hjelpekorps skal ha egne lokale instruktører på nødnett, og denne helgen er hjelpekorpsene samlet i Vadsø for instruktøropplæring. Kjøllefjord Røde Kors Hjelpekorps har 3 medlemmer på opplæringen, og planlegger oppstart av opplæringen av våre medlemmer lokalt allerede lørdag neste helg.