Kurs for besøksvenner

Finnmark Røde Kors vil kjøre kurset Grunnkurs Omsorg (6 timer) og Grunnkurs Besøkstjeneste (3 timer) i Kjøllefjord. Disse kursene er ønskelig å få gjennomført i ukedager, og vi har derfor valgt å bruke 3 ettermiddager til dette. 1. del av grunnkurs omsorg kjøres onsdag 18. mars fra kl 17:00. Det er ikke satt dato for de øvrige kveldene, men dette gjøres den første kvelden. Dersom du er interessert, eller ønsker mer informasjon om dette, er det bare å ta kontakt med leder.