Aktiviteter

Vi ønsker at informasjon om møter, kurs og øvrige aktiviteter i Kjøllefjord Røde Kors kommer frem på våre nettsider slik at de som ønsker å være aktiv, har muligheten til det. Her vil vi også prøve å få på plass informasjon om møter, kurs  og øvrig aktivitet i Finnmark.

Se på undermenyen til aktiviteter, eller du på linken under: