Andre aktiviteter

  • Distriktsstyremøte 3. – 5. mars 2023
  • Kafé på Røde Kors hytta lørdag 4. mars 2023
  • Utvidet påskeberedskap på Røde Kors hytta 5. -10. april 2023
  • Årsmøte Finnmark Røde Kors 5. – 7. mai 2023
  • Hjelpekorpskonferanse på Gardermoen 12. – 14. mai 2023

Dersom du er interessert i å delta på et eller flere av arrangementene over er det bare å ta kontakt med oss på e-post postmaster@krkh.org.