Kurs i Røde Kors høsten 2018

Kjøllefjord Røde Kors Hjelpekorps har laget en kursplan for høsten 2018. Målet med denne kursplanen er at nye medlemmer i organisasjonen som ønsker å bli godkjente hjelpekorpsmedlemmer med ID-kort, skal klare å få dette innen utgangen av 2018.

Også andre foreninger i Finnmark planlegger diverse kurs fremover. Trykk her dersom du ønsker å se en oversikt over kursene som kjøres. Vi har også lagt ut en oversikt over øvrige aktiviteter i Kjøllefjord Røde Kors.

Hjelp oss å hjelpe, bli med!