Oppstartsmøte høst/vinter hjelpekorps

Onsdag 12. september 2018 inviteres det til oppstartsmøte høst/vinter for hjelpekorpset vårt på Røde Kors hytta. Vi møtes kl. 18:00. Alle våre eksisterende aktive medlemer er velkommen, det samme alle de som kunne tenkt seg å være med i Røde Kors Hjelpekorps. Vi retter også en hånd til alle de som en gang har vært med i Røde Kors hjelpekorps, med ønske om at dere blir med igjen og bidrar til at beredskapen forblir tilfredsstillende!

Saker:
– Grunnopplæring for nye hjelpekorpsere
– Utsjekk gamle hjelpekorpsere
– Videreutdanning for eksisterende hjelpekorpsere
– Utarbeide en aktivitetsplan inkl. kurs høst 2018/vår 2019
– Markedsføring av Røde Kors Hjelpekorps

NB! Alle kurs i Røde Kors Hjelpekorps er gratis for medlemmer.