Juleglede

Nordkyn Vinterfestival har invitert flere lag og foreninger i Kjøllefjord til å bidra til å spre litt ekstra juleglede til noen som kanskje trenger det litt ekstra, enten av økonomiske grunner, eller som av andre årsaker virkelig har fortjent.

Alle foreningene Vinterfestivalen var i kontakt med, ropte unisont JA til å være med på dette prosjektet.

21.desember deler vi dermed ut 15 julekurver i Kjøllefjord. Det er nedsatt en liten komite som skal behandle forslagene som kommer inn. på nordkynvinterfestival@gmail.com innen utgangen av 18.desember.

Utdelingen til de som blir utvalgt, vil foregå uten publisering fra vår side. Om mottakerne vil publisere dette, står de fritt til å gjøre det.

Det skal være like hyggelig å motta julekurven, som det er for oss å gi den!

Denne lille ekstra Julegleden støttes av Nordkyn Vinterfestival, Nordkyn turlag, Lebesby demensforening, Mental Helse Lebesby, Kjøllefjord Røde Kors besøkstjenesten og Lebesby Kommune.

Det er fullt mulig å sende inn forslag på hvem som bør motta en slik julekurv. Dette kan sendes til Nordkyn Vinterfestival på e-post nordkynvinterfestival@gmail.com. Frist for å sende inn forslag er satt til utgangen av 18. desember.

Husk å sende inn ditt forslag! Vi gir en julekurv først til de som vi vurderer trenger det mest!