Heder til frivillige i Kjøllefjord Røde Kors

Fredag 25. november arrangerte hjelpekorpset i Kjøllefjord en sosial kveld på Røde Kors hytta med god mat og gode samtaler for de frivillige som ønsket å komme. Her var også de som var på vakt på ambulansen og politiet invitert, som naturlige samarbeidspartnere til Røde Kors hjelpekorps .

Leder for foreningen, Ørjan Olsen, benyttet anledningen til å gjøre heder på noen av de frivillige som har vært med i organisasjonen gjennom mange år, og som også har påtatt seg flere forskjellige verv og arbeidsoppgaver, noe som gjør at de bidrar stort til den daglige driften av foreningen og ikke minst hjelpekorpset.

Kjøllefjord Røde Kors delte derfor ut Røde Kors Fortjenestediplom med nål til 4 frivillige i Kjøllefjord Røde Kors.

Fra venstre: Michael Bech, Susanna Bjørkås-Olsen, Ove Evensen og Miia Siltasalmi

Kjøllefjord Røde Kors gratulerer de frivillige, og ønsker å rette en kjempestor takk for den innsatsen de har lagt ned gjennom årene som er gått, og håper selvsagt at de fortsetter med den gode jobben.