Fagsamling for frivillige lag og foreninger

I forbindelse med prosjektet Lys mellom husene som ble arrangert i Kjøllefjord tirsdag 23. og onsdag 24. ble det arrangert en fagsamling for lag og foreninger i kommunestyresalen på Rådhuset. Finnmark Fotballkrets hadde hovedansvaret for denne samlingen.

Fokus på denne samlingen var rekruttering og beholde eksisterende aktive medlemmer.

Kjøllefjord Røde Kors deltok her med 3 personer, 1 fra lokalforeningen, 1 fra hjelpekorpset og 1 fra besøkstjenesten.